Skip to main content
Category

Archief Column

Hoogmis van de Politiek of Zwanenzang

By Archief Column

door Rob van Dooren

New York heeft 9,5 miljoen inwoners. De stad wordt bestuurd door 1 burgemeester en 5 presidents die elk een stadsdeel vertegenwoordigen. De presidents zijn te vergelijken met onze wethouders. Het stadsbestuur wordt bijgestaan door een advocaat/jurist die tevens de functie van ombudsman heeft en een financieel expert die tevens de pensioenen beheert. Dat is ‘t.

Weert heeft 49.500 inwoners. De stad wordt bestuurd door 1 burgemeester, 4 wethouders en 29 raadsleden van 8 politieke partijen. En dat laatste hebben we geweten op 15/16 november 2017 tijdens de behandeling van de begroting 2018.

Normaal gesproken is de begrotingsbehandeling ‘de Hoogmis’ van het politieke jaar. Fracties houden hun Algemene Beschouwingen met daarin vergezichten over de ontwikkeling van de gemeente. Waar willen we met Weert naartoe in de toekomst, hoe gaan we dat doen en wat mag dat kosten.

Helaas, weinig van dat alles deze keer. Maar liefst 50 moties en amendementen had de Raad voorbereid om de begroting van Burgemeester en Wethouders te torpederen. En dat is opmerkelijk want de begroting is niets anders dan de inhoudelijke en financiële vertaling van de Kadernota die de Raad in het voorjaar voor kennisgeving heeft aangenomen.

Read More

Fabel of feit?

By Archief Column

Door Rob van Dooren

Dat het een keer zou gebeuren zag je aankomen. De afgelopen jaren waren er al regelmatig  spanningen geweest. Elke keer liep het met een sisser af. Deze keer was het anders. De standpunten waren verhard en met het aankondigen van eigen provinciale verkiezingen kreeg het conflict een andere wending. De weg terug was met dit besluit afgesneden.

De stem van de kiezer zou gaan bepalen welke kant het op moest in de toekomst. Iedereen die een beetje bekend was met de regio wist de uitkomst al. Deze provincie gaat haar eigen boontjes doppen. De bevoogding en achterstelling door Den Haag moest afgelopen zijn.

In Den Haag werden ze er onrustig van. Op een persconferentie werd aangekondigd dat Den Haag zou ingrijpen wanneer Maastricht bij haar besluit zou blijven om eigen provinciale verkiezingen uit te schrijven. Maastricht gaf geen krimp.

Read More

De begroting en het paradijs

By Archief Column

Door Rob van Dooren

‘De begroting 2018 heeft een positief saldo. Ook de komende jaren laat de begroting een positief beeld zien,’ jubelden burgemeester en wethouders van Weert een paar weken geleden. Goed nieuws zou je denken.

Laten we de baten en de lasten van de gemeente voor het gemak even het Huishoudboekje noemen. Zoals u dat thuis ook heeft. Die baten en lasten zijn een onderdeel van de begroting waarin alle bezittingen en schulden van de gemeente staan. In de begroting staat ook wat de gemeente de komende jaren allemaal gaat doen.

De begroting 2018 heeft dus een positief saldo. Dan komt er meer geld binnen dan eruit gaat. Klopt dat? Wanneer je het Weerter Huishoudboekje (de baten en de lasten) uit gaat pluizen ontdek je dat er in Weert meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Het saldo van de totaal geraamde baten en lasten is negatief. Hoe kan het dan dat je geld overhoudt op het Huishoudboekje? Dat komt door een slimmigheidje. De gemeente heeft namelijk ook nog een paar spaarpotjes. Zoals u die thuis wellicht ook heeft. Door wat spaargeld over te boeken naar het Huishoudboekje lijkt het net alsof je geld overhoudt. Voor de goede orde, de gemeente mag dat doen.

‘Ja, maar dan wordt het spaargeld toch minder?,’ zult u zeggen. Dat hoeft niet. Je kunt namelijk ook geld lenen om dat spaargeld weer aan te vullen. Vergelijk het maar met een extra lening op de overwaarde van uw huis. Die overwaarde is geld (vermogen) dat in stenen zit. De schuld op uw huis wordt door die extra lening groter en uw vermogen wordt kleiner omdat de overwaarde minder wordt. De bank gaat er dan vanuit dat bij gedwongen verkoop van uw huis de opbrengst hoger is dan de totale lening. Read More

Verstandige Besluiten of Sinterklaasgedrag?

By Archief Column

Door Rob van Dooren

‘Met iedereen aan boord…verder,’ luidt de titel van het coalitieakkoord in Weert. De verkiezingen van maart 2018 zijn in zicht. De boot, met aan boord het gemeentebestuur, stoomt richting de haven. Bijna iedereen is aan boord gebleven. Dat is knap!

‘Keuzes maken, bezuinigen en lopende dossiers afronden’, dat was de opdracht de afgelopen jaren. Door de crisis was Weert genoodzaakt om alle zeilen bij te zetten en dat niet alleen op economisch gebied. Ook financieel dreigde een kleine ramp. Weert stond behoorlijk in de min en de artikel 12 status (onder curatele van het Rijk) hing als het Zwaard van Damocles boven de stad. De kersverse wethouder financiën kwam dan ook meteen met een flink bezuinigingspakket richting de raad.

Financieel is de stad inmiddels in rustiger vaarwater gekomen maar nog lang niet ”boven Jan.” Er zijn bijvoorbeeld nogal wat geprognosticeerde inkomsten van grondverkopen noodgedwongen omlaag bijgesteld. Dat geld moet dus, vroeg of laat, ergens vandaan komen. Uit de noodzakelijke spaarcentjes, extra bezuinigingen of uit de portemonnee van de Weertenaren?

Read More

Heemgevoel 2

By Archief Column

Door Peter Ramaekers
Aan het begin van een nieuw jaar slaat bij velen de opruimwoede toe. Computer schonen en de hele papierwinkel doornemen. Kijken wat weg kan en welke stukken moeten worden bewaard.

Bij het wisselen van mijn papieren agenda stuitte ik op een krantenknipsel dat ik al een tijdje bewaar. Het is een citaat uit de bundel ‘Thuis in de Tijd’ van Thierry Baudet & Geert Mak. Het citaat is van Marita Mathijsen en luidt als volgt:

‘Ik ben geen geborneerde nationalist die emigranten en vluchtelingen een plek in mijn heem ontzegt en ik roep ook niet dat Midden-Limburg de mooiste streek op aarde is. Maar nergens waar ik kom voel ik zo’n welbehagen als in Midden-Limburg, en een dergelijk gevoel wens ik iedereen toe. Het is iets wat in de Europese grondwet opgenomen zou moeten worden: Het recht op Heemgevoel.’
Read More

Doormodderen of Omdenken…

By Archief Column

Door Rob van Dooren.

In ons land geven we per jaar een kleine 100 miljard euro uit aan Zorg. Uit het huishoudboekje

2017 van het Rijk blijkt dat het Rijk daarvan 75 miljard voor haar rekening neemt. Het totaalbedrag van de Rijksbegroting bedraagt overigens 265 miljard euro. De uitgaven voor de zorg stijgen nog steeds. Al jarenlang wordt geprobeerd om aan deze stijging een halt toe te roepen. Met marktwerking in de zorg, het verhogen van premies en het invoeren van eigen bijdragen proberen overheid en zorgverzekeraars de zorg betaalbaar te houden. Read More

Dialoog – taal van de vrede

By Archief Column

Door Peter Ramaekers
Met elkaar in dialoog, dat is duidelijk iets anders dan een discussie, dispuut of een debat met elkaar. Want bij een discussie of debat wordt geprobeerd de een te overtuigen van het gelijk van de ander. Daar draait het bijna altijd om bij communicatie in de politiek. Gelijk hebben, de ander daarvan overtuigen, en gelijk krijgen. Zelden ontstaat daarbij begrip voor andermans standpunten en meningen. En er wordt snel geoordeeld over een ander zonder dat er plaats is voor verbinding of verbondenheid, noch voor compassie.

De Harvard filosoof Adam Sandel noemt dit een van de grote uitdagingen van de tijd, waarin het gat tussen bijvoorbeeld rijk en arm groeit. Er zijn steeds minder publieke ruimten waar mensen uit verschillende bevolkingslagen samenkomen. Het voetbalstadion misschien, maar daar claimen de rijken en de bestuurders een aparte entree en een eigen skybox, ver weg van de gewone mens. Ook in de politiek zien we dat gebeuren. Ver weg van de gewone mens. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat dit niet goed is voor de democratie.

Read More

Toon karakter

By Archief Column

Door Huub van den Brand

De recente gebeurtenis van het bruin worden van de de kastanjebomen aan de Louis Regoutstraat en Kammerstraat in Weert, heeft mij genoodzaakt om iets te vinden van de bezuinigingen.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de succesfactor voor een hoge effectiviteit van bezuinigingen ligt in het betrokken houden van medewerkers, burgers en instellingen bij het bezuinigingsproces binnen een gemeente.

Zou het niet ideaal zijn om dit draagvlak te creëren terwijl je ideeën verzamelt voor zaken waarop bezuinigd kan worden? Medewerkers kunnen in veel gevallen goed aangeven wat er in hun eigen omgeving overbodig is of anders kan worden georganiseerd. Burgers weten vaak ook heel goed wat zij en/of buurtbewoners zelf kunnen doen waardoor met een kleiner budget dezelfde resultaten worden behaald. Read More

Tegenstroom

By Archief Column

Door Rob van Dooren.

Toen ik in 1973 werd aangenomen als belastingambtenaar moest ik al snel in Venlo op cursus. De Maagdenberg, toepasselijke locatie voor 20 mannelijke cursisten die toen allemaal nog vrijgezel waren, was de plek waar het zou gaan gebeuren. De cursusleider had gevoel voor dramatiek en opende de eerste les met de woorden: ‘Heren (niks- genderneutraal-) binnen tien jaar gebruikt de Belastingsdienst geen papier meer. Zelfs de bekende gele post-it blaadjes worden verboden. Jullie gaan allemaal werken op een computer’. Nu, meer dan veertig jaar later, weten we intussen dat deze voorspelling niet is uitgekomen. Papier gebruikt de Belastingdienst nog steeds en de post-itjes zijn alom aanwezig. Wat dacht u van het papieren boek? ‘Bestaat over tien jaar niet meer’, voorspelde mijn boekenboer enkele jaren geleden. De verkoop van papieren boeken stijgt echter nog steeds. Wereldwijd is het papierverbruik nog nooit zo hoog geweest. Kortom het einde van het papieren tijdperk is er niet en komt er niet. Read More

In permanente staat van verkiezingen…

By Archief Column

Door Rob van Dooren

Was het in het verleden gebruikelijk om eenmaal in de vier jaar ter stembus te gaan. Tegenwoordig is dat heel anders. Altijd valt er wel iets of iemand te kiezen. De Tweede Kamer, de Provincie, de Gemeente, Europa, in de wijk of in het dorp en anders wel in de buurt of bij de kanariefokvereniging. Kortom het stempotlood dient altijd ‘griffbereit’te zijn. Als er niets te kiezen valt dan worden we onder het motto ‘iedereen moet meedoen’ gevraagd om te participeren. Participeren is je overal mee bemoeien maar geen verantwoordelijkheid mogen/willen dragen.
Read More