Skip to main content

Betaald parkeren bestaat niet

By 30 november 2015september 29th, 2019Archief Column

Door Rob van Dooren

De openbare ruimte is van alle Weertenaren. Met een duur woord noemt men dat bij de gemeente ‘de kapitaalgoederen’ ofwel de boven- en ondergrondse infrastructuur. Daaronder vallen wegen, straten en pleinen. Via gemeentelijke belastingen betaalt u als inwoners van Weert jaarlijks mee aan het beheer en onderhoud van die wegen straten en pleinen.

Het is daarom opmerkelijk en feitelijk ook niet uit te leggen dat u moet betalen voor het parkeren op of onder de openbare ruimte. U bent immers in zekere zin ‘mede-eigenaar’ van die ruimte en bovendien betaalt u dus mee aan de instandhouding ervan.

Een jaar of dertig geleden gingen gemeenten over op betaald parkeren om de verkeersstroom te reguleren want het verkeer liep hopeloos vast in het stedelijk gebied. Met de komst van de ondergrondse parkeergarages en de particuliere exploitanten van die garages werd parkeren een bedrijfsmatige activiteit met winstdoelstelling. Een nieuwe melkkoe was geboren en de gemeenten gingen (en gaan) daar braaf in mee.

Dat heeft ertoe geleid dat in de meeste gemeenten het parkeren en het daaraan gekoppelde parkeer- en handhavingsbeleid niet meer is dan een optelsom van kosten en baten. De oorspronkelijke doelstelling van regulering is daaraan totaal ondergeschikt gemaakt.

Daarom moeten slimme gemeenten het roer omgooien en overgaan op parkeren nieuwe stijl: Altijd en overal gratis parkeren ook voor niet inwoners (gasten). Het parkeerbeleid moet benaderd worden vanuit een marketing strategie met als doel het stimuleren van de lokale economie. Dat is dus veel meer dan het huidige kosten/baten plaatje op basis van financieel-organisatorische uitgangspunten. Handhaving moet bij die nieuwe benadering een gastvrijheidsinstrument zijn in plaats van Russisch roulette waarbij iedere misstap streng wordt bestraft.

Dat kan niet zult u zeggen. Het kan wel! De lasten en baten van het parkeren kunnen namelijk ook op andere plaatsen in de gemeentebegroting worden opgenomen. Daar is geen aparte parkeerexploitatie voor nodig. U gaat dan via de gemeentelijke belastingen op jaarbasis iets meer betalen. Ja, ook mensen die nooit gebruik maken van een auto. Niet zo raar want u betaalt ook mee aan het Munttheater ook al gaat u daar nooit naar toe.

En bezoekers en gasten dan zult u zeggen, betalen die niets? Nee, die betalen niets. Daarvoor komt een parkeerbijdrage te betalen door ondernemers in Weert. Gewoon bij de jaarlijkse OZB aanslag zoals dat ook bij de BIZ (bedrijven investerings zone) de bedoeling is. Die BIZ hoeft er dan helemaal niet te komen want het gratis parkeren nieuwe stijl zorgt voor veel extra bezoekers.

Slimme ondernemers weten bovendien dat hun ‘winkel’ feitelijk begint op de openbare ruimte. Daarom moeten ondernemers tevens de kans krijgen om gebruik te maken van parkeerterreinen en parkeergarages als reclame en promotie object voor hun bedrijf.

En wat denkt u van de investeringen in parkeerautomaten en de kosten van de handhaving. Die kunnen ook op de schop. Dat gaat zorgen voor een enorme kostenbesparing bij de gemeente.

Blijft over de parkeerregulering. Wees maar gerust. Een creatieve denktank verzint tal van oplossingen hiervoor. Want parkeren wordt leuk in Weert en u als ‘mede-eigenaar’ van de openbare ruimte heeft er baat bij en bent er trots op. Een echte win/win situatie. Morgen beginnen. Denken, durven en doen zei eens een Weerter wethouder. Wat let U!