Skip to main content

Bestuurlijke vernieuwing en verbinding (vervolg)

By 3 mei 2018september 29th, 2019Actueel Nieuws

Op 26 april schreef DUS Weert een brief aan de formateur waarin onze bezwaren kenbaar werden gemaakt t.a.v. het komen tot een raadsprogramma (zie website).

In de gesprekken van 30 april bleek dat de formateur en Weert Lokaal onze bezwaren serieus hebben genomen. In de daaropvolgende fractievergadering is daarom op basis van deze nieuwe ontwikkelingen, besloten om deel te nemen aan de overleggen op 2 en 3 mei.

Op 1 mei ontvingen wij de procesafspraken en inhoudelijke thematische basisdocumenten tbv het overleg op 2 en 3 mei. In een extra fractievergadering hebben wij deze stukken zorgvuldig en zeer uitgebreid besproken.

Na ampel overleg zijn wij in die buitengewone fractievergadering tot de conclusie gekomen dat de specifieke aanpak van het proces niet past bij de wijze waarop DUS Weert invulling zou willen geven aan de totstandkoming van bestuurlijke vernieuwing. Daarom hebben wij alsnog besloten om niet deel te nemen aan de besprekingen op 2 en 3 mei.

Zie brief aan de Formateur: De heer drs. G.J.W. Gabriëls (formateur)

dhr. Drs. G.J.W. Gabriëls (formateur)
Postbus 950
6000 AZ Weert

Weert, 1 mei 2018

Geachte heer Gabriëls,

Op maandag 30 april heeft een afvaardiging van DUS Weert deelgenomen aan de bijeenkomst waarin de formateur het proces om te komen tot een raadsprogramma nader heeft toegelicht. U liet ons weten dat wij ook nog thematische basisdocumenten zouden ontvangen.

In de fractievergadering van 30 april is op basis van de beschikbare informatie besloten om deel te nemen aan de overleggen op 2 en 3 mei.

Vandaag hebben wij de procesafspraken en de inhoudelijke thematische basisdocumenten
ontvangen. Deze stukken zijn zorgvuldig en zeer uitgebreid besproken door fractie en bestuur van DUS Weert.

Na ampel overleg zijn wij tot de conclusie gekomen dat de specifieke aanpak van het proces niet past bij de wijze waarop DUS Weert invulling zou willen geven aan de totstandkoming van bestuurlijke vernieuwing. Daarom hebben wij alsnog besloten om niet deel te nemen aan de besprekingen op 2 en 3 mei.

De fractie spreekt unaniem haar waardering uit voor de door u getoonde inzet.

Met vriendelijke groet,

Hans Marechal (Voorzitter DUS Weert)
Conny Beenders – van Dooren (Fractievoorzitter)

CC:
– College van B&W
– Leden van de gemeenteraad