Skip to main content

Bespiegelingen / Heemgevoel

By 1 januari 2017september 29th, 2019Archief Column

Door Rob van Dooren

Aan het begin van een nieuw jaar slaat bij velen de opruimwoede toe. Computer schonen en de hele papierwinkel doornemen. Kijken wat weg kan en welke stukken moeten worden bewaard.

Bij het wisselen van mijn papieren agenda stuitte ik op een krantenknipsel dat ik al een tijdje bewaar. Het is een citaat uit de bundel ‘Thuis in de Tijd’ van Thierry Baudet & Geert Mak. Het citaat is van Marita Mathijsen en luidt als volgt:

‘Ik ben geen geborneerde nationalist die emigranten en vluchtelingen een plek in mijn heem ontzegt en ik roep ook niet dat Midden-Limburg de mooiste streek op aarde is. Maar nergens waar ik kom voel ik zo’n welbehagen als in Midden-Limburg, en een dergelijk gevoel wens ik iedereen toe. Het is iets wat in de Europese grondwet opgenomen zou moeten worden: Het recht op Heemgevoel.’

Heemgevoel staat voor ‘je thuis voelen, thuis zijn.’ Welbehagen staat voor blijdschap en tevredenheid. Is het ontbreken van Heemgevoel wellicht de oorzaak van zoveel onvrede en pessimisme bij mensen? Gebrek aan geborgenheid, vertrouwdheid en houvast maakt mensen eenzaam en cynisch.

Wanneer je, je een vreemde voelt in je eigen straat, stad of land. Wanneer je uitsluitend digitale vrienden hebt en wanneer het contact met de overheid en andere instanties alleen nog maar plaatsvindt via de digitale snelweg. Is dat een oorzaak van veel onbehagen? We ‘leven’ immers van verbale en non verbale communicatie van mens tot mens.

Is het gevoel dat je er eigenlijk niet meer toe doet. Dat politiek en bestuur niet luisteren en dat besluitvorming steeds verder weg komt te staan van de mensen waar het om gaat, in feite een gebrek aan Heemgevoel?

De EU en de Europese eenheidsgedachte is verworden tot een belasting unie. Alleen maar gericht op technocratisch, financieel beleid. Is dat beleid defacto niet een gebrek aan Heemgevoel bij veel politici? Regeren vanuit Ivoren Torens niet meer met beide benen op de grond.

Maar…..het tij keert! 2016 is de voorbode geweest van een nieuwe orde. Met alle kansen, bedreigingen en risico’s vandien. Eens was Nederland gidsland. Het ‘poldermodel’ waarin werkgevers, vakbonden en de overheid overleg voerden over arbeidsvoorwaarden was baanbrekend. De ‘derde weg’ met nieuw evenwicht tussen markteconomie en verzorgingsstaat vond in vele landen navolging. Beide stromingen lijken uitgewerkt.

Tijd voor iets nieuws. Een ‘vierde weg’, waarbij de problemen, wensen, behoeften en knelpunten van de mensen centraal staan. Met het recht op Heemgevoel als leidraad voor beleid en welbehagen als doelstelling. Laat Midden-Limburg maar als voorbeeld dienen!

Leave a Reply