Skip to main content
All Posts By

Peter Weekers

DUS Weert feliciteert alle gedecoreerden uit de gemeente Weert (2021)

By Actueel Nieuws

DUS Weert feliciteert van ganser harte alle 13 inwoners van de gemeente Weert plus burgemeester R.J.H. Vlecken, die dit jaar een Koninklijke onderscheiding hebben gekregen. Van harte Proficiat!

De gedecoreerden zijn:
Mevrouw M.T.F. (Miep) Coolen – Cardinaal (Swartbroek)
Mevrouw C.J.H. (Katrien) Cup – Weekers (Keent)
Mevrouw L.P.M. (Lukie) Dentener – Florack (Centrum)
Mevrouw M.G.F. (Mia) Janssen – Van den Berken (Boshoven)
Mevrouw M.H.J. (Mariet) Kessels – Moonen (Stramproy)
De heer H.M.M. (Harrie) Kuipers (Molenakker)
Mevrouw Y.C. (Yvonne) Lemmen – Lagarde (Laarveld) Read More

Besluiten van de gemeenteraad over: Citymarketing, Mobiliteitsplan, Wijkgerichte aanpak Moesel, COA-gelden onderzoek en de Grootesteeg 8A

By Actueel Nieuws

De raadsvergadering van 14 april bevatte een aantal interessante onderwerpen.

Als eerste buigt de raad zich over de vaststelling van de visie op Citymarketing (agendapunt-10). Weert wil de gemeente gaan ‘verkopen’ als een merk. Doel is om Weert blijvend positief op de kaart te zetten. DUS Weert steunt het voorstel niet omdat Centrummanagement Weert verdwijnt waardoor de binnenstad ondernemers geen organisatie meer hebben voor het regelen van activiteiten. DUS Weert is tevens van mening dat het voorstel financieel slecht is onderbouwd. Citymarketing kost de gemeente jaarlijks ongeveer 400.000 euro.
 
Read More

Besluiten van de gemeenteraad over: de Stadsboerderij, het Cultuurbeleid en het Gemeentefonds

By Actueel Nieuws

In de raadsvergadering van 11 maart 2021 gaven Conny Beenders en Rob van Dooren van de fractie DUS Weert hun mening bij enkele agendapunten.

Door het vaststellen van het Bestemmingsplan Beekpoort-Nazarethsteeg (agendapunt-9), is de weg vrij gemaakt om de stadsboerderij te slopen. Conny Beenders van DUS Weert pleitte voor het behoud van de beeldbepalende en unieke stadsboerderij. Met 21 stemmen voor en 7 tegen, valt jammer genoeg het doek voor de stadsboerderij.

Over het Cultuurbeleid 2021-2024 (agendapunt-11) zei Rob van Dooren: “De culturele infrastructuur is een belangrijk onderdeel van de toegevoegde waarde van je stad“. In Weert heeft men een goed cultuurbeleid en is men goed bezig met de routeplanner cultuur. Voor DUS Weert is het vaststellen van dit cultuurbeleid dan ook een mijlpaal.
Read More

De oude stadsboerderij aan de Beekstraat: nieuwbouw of toch behouden?

By Actueel Nieuws

Moet de oude stadsboerderij in Weert plaats maken voor nieuwbouw? Een groot deel van de politieke partijen in Weert vindt dat als de oud stadsboerderij in Weert toch zou moeten wijken, er op die plek nieuwbouw zou kunnen komen die recht doet aan wat er gesloopt is. Men zou bijvoorbeeld historiserende kunnen gaan bouwen. Hiermee bedoelt men het vormgeven van een gebouw in de stijl van een vroegere periode, waarmee men tegemoetkomt aan de nostalgie van het oorspronkelijke gebouw.

Dit was ook de wens van omwonenden en de historische verenigingen, die als insprekers opnieuw om behoud van de karakteristieke boerderij vroegen. De fracties van DUS Weert en PvdA waren deze mening toegedaan en ook de Fractie Duijsters had twijfels. Echter, coalitiepartij Weert Lokaal dat vorig jaar pleitte voor de redding van de boerderij twijfelde over de haalbaarheid.
Read More

In dankbare herinnering aan Boy Kollée († 21-1-2021)

By Actueel Nieuws

Enige tijd geleden bereikte ons het droevige nieuws dat Boy Kollée was overleden.

Boy was de man achter de website van DUS Weert, samen met Paul Frenken (vorig jaar overleden), fotograaf, bouwde hij de website. Zo trots als een pauw waren wij met het resultaat. Boy was een man die spiritueel en mensgericht bezig was. Een fantastische man. Een gewaardeerd lid van DUS Weert. Wij gaan hem missen.

Zijn vrouw Marly en hun dochter Eva met partner Michael wensen wij heel veel sterkte.

Boy dank je wel voor hoe en wie je was.
Rust zacht.

Het bestuur en de fractie van DUS Weert wensen zijn vrouw Marly en hun dochter Eva met partner Michael heel veel sterkte.
Read More

DUS Weert en CDA vragen voor steun aan Weerter Horeca

By Moties & Amendementen

Tijdens de raadsvergadering van 15 december hebben het CDA en DUS Weert samen een amendement ingediend waarmee men de Weerter horecaondernemers een steun in de rug wil geven. Vooral de horeca is als gevolg van alle Corona-maatregelen de laatste tijd al erg hard geraakt.

Het CDA en DUS Weert deden samen een voorstel om een aantal lokale belastingen te laten vervallen, welk uiteindelijk werd gesteund door de voltallige gemeenteraad. Hiermee worden de tarieven voor een nachtvergunning en de precariobelasting voor 2021 op € 0,00 gezet.

Foute berekening OZB tarieven 2021; inwoners gaan teveel betalen

By Moties & Amendementen

Raadslid van den Bergh van de VVD heeft vragen gesteld over de stijging van het OZB-tarief. Navraag leert dat er een formulefout is gemaakt. Concreet betekent dit dat de inwoners van Weert, gezamenlijk, 229.000 euro te veel betalen.

DUS Weert is net als de VVD van mening dat deze fout gecorrigeerd dient te worden ten voordele van de inwoners. Tijdens de commissievergadering is hier zowel door raadslid van den Bergh (VVD) als raadslid Beenders-van Dooren (DUS Weert) over gesproken.

In de raadsvergadering van dinsdag 15 december dienen de VVD en DUS Weert samen een amendement in om deze fout te corrigeren.

 
UPDATE: 16-12-2020.

  • Het amendement ingediend door DUS Weert en de VVD werd ter vergadering door alle andere fracties, behalve Weert Lokaal, mede-ingediend en werd evenals het geamendeerde raadsvoorstel aangenomen met unanieme stemmen.
  • Met het aannemen van dit geamendeerde raadsvoorstel besloot de gemeenteraad dat de inwoners van de gemeente Weert niet de dupe mogen worden van de gemaakte formulefout van de gemeente.

Paaltjes Maaseikerweg: verklaring van Fractievoorzitter

By Actueel Nieuws

De afgelopen weken is er op sociale media veel aandacht voor de gemeentelijke pilot om op de Maaseikerweg snelheidsremmers aan te brengen. Inmiddels is duidelijk dat er sprake is van een mislukte pilot.

Op sociale media wordt regelmatig gewezen richting DUS Weert en naar een commissielid van DUS Weert, de heer Weekers. De heer Weekers woont aan de Maaseikerweg. De suggestie wordt gewekt dat de heer Weekers de hand heeft gehad in de aanleg van de genoemde snelheidsremmers.
Read More

In dankbare herinnering aan Toon van den Akker († 25-11-2020)

By Actueel Nieuws

Op 25 november 2020 is de heer Toon van den Akker, gewaardeerd lid van DUS Weert, overleden, in de leeftijd van 85 jaar. Zijn inzet voor de Weerter gemeenschap was groot. Toon was een sociaal betrokken en gedreven man. Een van zijn gevleugelde opmerkingen tijdens raadsvergaderingen was: “en wat zegt het maatschappelijk middenveld hiervan?

Toon dank voor alles. Rust zacht.

Het bestuur en de fractie van DUS Weert wensen zijn vrouw Jeanne en de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.