Skip to main content

Artikel-40 vragen over de stand van zaken rond het Jacob van Horne Museum

By 10 maart 2019september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

In de gemeenteraadsvergadering van 19 december 2018 heeft de raad ermee ingestemd om het krediet ten behoeve van de renovatie en herinrichting van het museum te verhogen tot een totaalbedrag van 5.315.670,- euro met gelijkblijvende kapitaallasten (€ 183.363,-).

Het voorstel werd destijds aanvaard met 25 voorstemmen (van Weert Lokaal, CDA, VVD, Goubet-Duijsters, D66 en PvdA) en 3 tegenstemmen (van DUS Weert).

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 6 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de stand van zaken rond de renovatie en herinrichting van het Jacob van Horne Museum:

  1. Wanneer is de uitwerking gereed van het voorlopig ontwerp naar een definitief ontwerp, een technisch ontwerp en het bestek?
  2. Wanneer wordt op basis van bovenstaande de aanbesteding verwacht?
  3. Wat is de geprognosticeerde doorlooptijd van het project vanaf de start van de uitvoering tot en met de opening?
  4. Bent u bereid om de raad vanaf het tweede kwartaal 2019 maandelijks te informeren op basis van een dynamische planning?
  5. Wat is de stand van zaken rond de uitwerking van het toekomstig beheer en de exploitatie van het museum?
  6. Op 11 september 2018 heeft de verantwoordelijk wethouder gemeld dat de opening werd voorzien in het tweede kwartaal 2020. Later is dit gecorrigeerd naar eind 2020 of begin 2021. Wat is de prognose van de opening op basis van de huidige stad van zaken?
  7. De komst van een Kwartiermaker voor het museum werd voorzien eind 2018. Tot op heden is niets vernomen. Is er al zicht op de komst van een Kwartiermaker?
  8. Zijn er thans bevindingen die erop duiden dat het bedrag van €5.136.670,= onvoldoende is om renovatie, restauratie en herinrichting uit te voeren op basis van het door de raad vastgestelde ambitieniveau?
  9. Er is op dit moment sprake van een overspannen bouwmarkt. Aannemers kunnen de vraag niet aan, er is een tekort aan materialen en een tekort aan personeel. Deze situatie werkt prijsopdrijvend. Daarnaast heeft u in het raadsvoorstel van 19 december 2018 opgemerkt dat pas bij het definitieve ontwerp finaal inzicht wordt verkregen in de kosten van renovatie, restauratie en inrichting. Is het, vanwege deze prijsopdrijvende en onzekere situatie, een overweging om de meervoudige onderhandse aanbesteding van het project tenminste een jaar uit te stellen?

Lees hier de schriftelijke vragen van DUS Weert of luister naar de geluidsfragmenten van Rob van Dooren en Conny Beenders-van Dooren uit de vergadering van de gemeenteraad.

Rob van Dooren (fragment-1):

Rob van Dooren (fragment-2):

Conny Beenders-van Dooren:

Het gehele debat is te beluisteren bij agendapunt 21 (Renovatie restauratie en herinrichting Museum Jacob van Horne) op de website van de gemeente.