Skip to main content

Artikel-40 vragen over de resultaten van de vriendschapsrelatie met de stad Yuhang (Volksrepubliek China)

By 11 maart 2019september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Rob van Dooren vraagt op 8 maart aan het College van B&W of men bereid is om de gemeenteraad te informeren over de huidige stand van zaken van de vriendschapsrelatie tussen Weert en de Chinese stad Yuhang.

De reden voor deze vraag is dat de gemeenteraad onlangs het verslag heeft mogen ontvangen van het werkbezoek van het college van B&W (dd. 18 oktober 2018) aan zusterstad Yuhang (district Hangzhou). Uit het verslag blijkt dat er na tien jaar sprake is van een bestendige relatie. Graag spreekt DUS Weert daarvoor haar waardering uit richting het College van B&W.

Uit het verslag blijkt ook dat er de afgelopen jaren op het gebied van cultuur interessante projecten tot stand zijn gebracht en dat eveneens een aanzet is gegeven tot samenwerking op economisch gebied. Echter, aansprekende resultaten heeft de samenwerking tussen Yuhang en Weert, naar onze mening, de afgelopen tien jaar niet opgeleverd.

DUS Weert begrijpt dat het opbouwen van een lange afstand relatie de nodige inspanningen en de nodige tijd vergt. Eerst de contacten dan de contracten. Niettemin zou DUS Weert het op prijs stellen wanneer het College van B&W de raad na het bezoek van de Chinese delegatie aan Weert de komende maand, een tussentijdse evaluatie van de samenwerking met Yuhang zou willen voorleggen.

DUS Weert zou daarom in een tussentijdse evaluatie graag een vooruitblik willen zien voor de periode tot mei 2023. Wat willen we de komende jaren bereiken met deze samenwerking en welke concrete doelen/resultaten streven we na? Op basis van deze evaluatie kan de raad dan een mening vormen over een eventueel vervolg van deze samenwerking.

De brief van Rob van Dooren gericht aan het College van B&W is hier te lezen.