Skip to main content

Artikel-40 vragen over DE ANNEX en het Atelierbeleid

By 9 maart 2019september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

Sinds enige tijd worden in De Annex aan de Meikoel tentoonstellingen georganiseerd. Om in De Annex te mogen exposeren dienen kunstenaars een tentoonstellingsplan in de dienen dat door een commissie wordt beoordeeld. De doelstelling van De Annex is drieledig:

 • Een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving.
 • Een podium bieden voor jong en gevestigd talent.
 • De kunst en vormgevingssector in de regio versterken.

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 5 maart een aantal vragen aan het college van B&W over de De Annex en het Atelierbeleid in Weert.

Vragen over De Annex:

 1. Welke criteria zijn er om te beoordelen of de doelstelling is/wordt behaald?
 2. Is bekend of de doelstelling tot op heden is behaald?
 3. Een van de toelatingscriteria is dat kunstenaars en vormgevers afkomstig zijn uit de regio
  Weert of een sterke band hebben met Weert. Wat wordt bedoeld met een sterke ‘band’ hebben?
 4. Toelating tot de Annex is uitsluitend voorbehouden aan professionele kunstenaars en vormgevers. De gemeente Weert bevordert met een jaarlijks substantieel subsidiebedrag de amateurkunsten. Waarom hebben amateurkunstenaars geen toegang tot de Annex in een tijd waarin er meer en meer sprake is van grensvervaging tussen hoge institutionele kunst en amateurkunst?
 5. Hoe hoog zijn de jaarlijkse exploitatielasten van het project, inclusief de huur van de locatie, en hoe zijn deze kosten gedekt binnen de begroting?
 6. De Routeplanner Cultuur loopt tot en met 2020. Wordt in 2020 het project de Annex beëindigd?
 7. Is er in het te renoveren Museumruimte voor hedendaagse beeldende kunst en vormgeving?
 8. Hoeveel personen hebben sedert de opening tot op heden de Annex bezocht?

Vraag over het Atelierbeleid:

 1. Een van de actiepunten in de Routeplanner Cultuur is het, voor een periode van twee jaar, gratis ter beschikking stellen van een vijftal ateliers aan jonge creatieve mensen. Wat is er tot nu toe terecht gekomen van dit voornemen?

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Artikel-40 vragen De Annex en Atelierbeleid