Skip to main content

Artikel-40 vragen inzake definitie mantelzorgvergunning/abonnement

By 18 januari 2019september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Conny Beenders – van Dooren stelde op 7 januari 2019 een aantal vragen aan het college van B&W over de mantelzorgvergunning/abonnement en de definitie zoals die staat vermeld in de beleidsregels.

De reden hiervoor is dat op 18 december 2018 het College van B&W de beleidsregels inzake parkeren heeft vastgesteld. Tijdens de raadsvergadering van 19 december 2018 is over de definitie van mantelzorg de nodige discussie ontstaan. Wethouder van Eijk gaf toen aan niet op de hoogte te zijn van de wijziging.

Door DUS Weert en andere fracties is aangedrongen om de definitie van 2018 te handhaven. Tot onze verbazing zijn er brieven aan de inwoners, die gebruik maken van de mantelzorgvergunning/abonnement, verstuurd. In die brief, van eind december 2018 worden weer andere criteria benoemd. DUS Weert stelt daarom over deze gang van zaken op 7 januari 2019 de volgende vragen:

 1. Hoe kan het dat in december 2018 ( na de raadsvergadering van 19 december 2018) brieven
  aan de inwoners zijn verstuurd waarin opgenomen criteria inzake mantelzorg die naar ons
  weten niet zijn vastgesteld?
 2. Hoe kan het dat er blijkbaar nog een definitie van mantelzorg is?
 3. Welke definitie hanteert u voor het WMO beleid?
 4. Hoe kan het dat op 9 december al telefonisch mededelingen worden gedaan over de nieuwe
  beleidsregels die nog niet zijn vastgesteld?
 5. Hoe kan het dat intern blijkbaar al werd voorgesorteerd op de veranderingen in het
  parkeerbeleid terwijl de beleidsregels nog niet zijn vastgesteld, de raad nog niet is
  geinformeerd en het ergste dat de inwoners nog niet op de hoogte zijn van de
  veranderingen?
 6. Welke definitie gaat u gebruiken voor de mantelzorgvergunning/kaart?
 7. Wanneer worden de beleidsregels t.a.v. Parkeren gewijzigd?

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Artikel-40_vragen_definitie_Mantelzorgvergunning_Abonnement