Skip to main content

Artikel-40 vragen inzake Campagne Weerter Armoedebeleid

By 9 november 2018september 30th, 2019Artikel-40 Brieven

DUS Weert raadslid Rob van Dooren stelde op 3 november een aantal vragen aan het college van B&W over de adviseurs en coördinatoren die worden ingezet voor de grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen.

INLEIDING.
De gemeente Weert schakelt een extern bureau in voor een grote publiekscampagne teneinde het Weerter armoedebeleid onder de aandacht te brengen. De kosten van deze campagne bedragen, zo blijkt uit publicaties, 120.000 euro. Binnen de gemeente is ook een armoede-coördinator actief als verbinder.

Onlangs hebben we een popcoördinator mogen verwelkomen. In de Routeplanner Cultuur wordt ook de komst voorzien van een Cultureel Intermediair. Bovendien zal binnenkort ook de Kwartiermaker voor het Museum zijn/haar opwachting maken in Weert.

Op diverse beleidsterreinen en ten behoeve van verschillende onderzoeken maakt de gemeente gebruik van externe adviseurs en adviesbureaus. Daarnaast zijn er op diverse beleidsterreinen binnen de gemeente beleidscoördinatoren actief.

De volledige brief en alle door DUS Weert aan het college van B&W gestelde vragen kunt u lezen door op de volgende link te klikken. Artikel-40_vragen_adviseurs_en_coordinatoren