Skip to main content

Antwoord van College van B&W op vraag DUS Weert over Corona-teststraat

By 29 september 2020Actueel Nieuws

DUS Weert deed op 14 september een oproep aan het college van B&W om samen met onze buurgemeente(n) op te trekken om een Corona-teststraat in onze regio te realiseren en kreeg onlangs een antwoord hierop van het College.

Het college heeft het verzoek van DUS Weert besproken in het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Limburg en vervolgens door de GGD nader onderbouwd. Deze geven aan dat een Corona-teststraat in onze regio onder het huidige beleid/omstandigheden niet haalbaar is. De GGD is genoodzaakt een zo effectief mogelijke spreiding voor haar testlocaties in te richten. Deze spreiding is nu voorzien op de plekken in Venlo en Urmond. De locaties in Eersel welke volgende maand verhuist naar Valkenswaard, Helmond en Eindhoven kunnen voor inwoners van het Weerterland op dit moment als alternatieve locaties dienen om zich te laten testen.

Uitbreiding van teststraten door de GGD is op dit moment (nog) niet aan de orde aangezien de bovengrens van de testcapaciteit bij de GGD is bereikt. Toch wil het college zich samen met Nederweert voor de wat langere termijn sterk maken om de eventuele aanvullende teststraat in onze regio mogelijk te maken.