Skip to main content

Algemene beschouwingen behorende bij kiezen met visie

By 1 november 2015september 29th, 2019Actueel Nieuws

Door Conny Beenders

De voorjaarsnota is onder invloed van de bezuinigingen omgedoopt naar Kiezen met Visie. In een maatschappij die verandert en waarin termen als ontschotting,
kanteling, mensen in hun kracht zetten, overheidsparticipatie en burgerparticipatie of burgerkracht, meer met minder en een faciliterende overheid de boventoon
voeren is de bezuiniging uiteindelijk de bron van het ontstaan van deze woorden en uitdrukkingen.

Open hier de Algemene beschouwingen behorende kiezen met visie.

Leave a Reply