Wil Weert volwaardig deelnemer van Metropoolregio Eindhoven worden?

Actueel

Waarom stemde DUS Weert tegen het voorstel dat Weert een volwaardig deelnemer wil worden van de Metropoolregio Eindhoven?

DUS Weert is van mening dat de gemeenteraad van Weert zich eerst zal moeten uitspreken over wat Weert wil.

  • Willen we groeien naar 60.000-70.000 inwoners en wat heb je dan nodig op het gebied van woningbouw en kunnen we dat aan?
  • Of willen we dat Weert de woonstad blijft die ze nu al voor veel forensen is?
  • Waar liggen nog uitbreidingsmogelijkheden, voor onderwijs, zorg in de breedste zin van het woord, sociaal maatschappelijke voorzieningen, sportfaciliteiten, infrastructuur, etc. etc.?
  • En is het zinvol voor Weert om bijv. bij te dragen aan de infrastructuur van Eindhoven en wat krijgen we daarvoor dan terug?

De discussie over deze vragen is nog niet gevoerd. Het is bovendien nog volstrekt onduidelijk welke (financiële) bijdrage gevraagd wordt van de deelnemende gemeenten om de Metropoolregio te laten groeien. Op basis van het inwoneraantal van Weert zou dat misschien wel €700.000 per jaar kunnen gaan bedragen.

Daarom is DUS Weert van mening dat we het daar maar eerst eens over moeten gaan hebben, want onze prioriteit en zorg ligt in de eerste plaats bij de inwoners van onze gemeente. Dus eerst de afweging maken wat in het belang van de inwoners van de gemeente Weert is, daarna pas gaan kijken of je wil aansluiten bij de Metropoolregio Eindhoven.

Dit is de reden waarom DUS Weert tegen het raadsvoorstel stemde.

Lees ook onderstaande krantenartikelen uit het Eindhovens Dagblad.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.