Voortijdige kap 15 eikenbomen Nassaulaan; verliep dit wel rechtmatig?

Actueel

Is de kap van de 15 eikenbomen op de Nassaulaan wel via een rechtmatig proces verlopen? Dat vraagt de fractie DUS Weert zich af.

Voor het kappen en rooien van de bomen is in juni 2022 een omgevingsvergunning aangevraagd. Daarin staat: “Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u de documenten met informatie over de vergunning bekijken en hierop reageren. U kunt nu nog niet reageren.”

De bomen zijn rond 27 februari 2023 gekapt. De omgevingsvergunning waarmee toestemming voor het kappen werd verleend is pas gepubliceerd op 6 maar 2023; en dat is dus een week nadat de bomen al waren gekapt!
In deze op 6 maart gepubliceerde toestemming voor het kappen staat nadrukkelijk: “Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken.”

Echter, door de gang van zaken is belanghebbende bewoners de mogelijkheid voor bezwaar en beroep ontnomen; een kwalijke zaak en daarom stelt de fractie DUS Weert de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Juridisch gezien kan de kap van bomen niet voorafgaan aan de vergunningverlening. Op basis van welke argumenten heeft u besloten om de bomen te kappen voordat de vergunning officieel werd verleend cq. gepubliceerd?
  2. De vergunningverlening voor het kappen van bomen is een bevoegdheid van het college. Heeft de portefeuillehouder deze procedure binnen het college besproken en is het kappen gebeurt op basis van een collegebesluit? Zo ja, dan dit besluit toevoegen?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.