Verslag Dialoogavond DUS Weert over Mantelzorg, Dementie en Wonen

Actueel

Op woensdag 15 mei organiseerde DUS Weert een dialoogavond met als titel ‘Vandaag praten over morgen’. Die ging over ouder worden in Weert, mantelzorg, dementie en wonen. De dialoogavond in het Bibliocenter Weert werd bezocht door ruim 40 geïnteresseerden.

De bezoekers gingen in discussie met vijf deskundigen uit het werkveld: Pauline van Hulzen (Punt welzijn, mantelzorgadviseur en coördinator maatjesproject), Ilse Greefkens (Huize Molenveld, zorgondernemer met passie voor ouderenzorg), Chantal Looijen en Marlies van Tongeren (casemanagers Hulp bij dementie Midden-Limburg) en Ilse Nevels (zorgmanager Land van Horne).

Het werd een zeer interessante avond waar de aanwezigen hun stem hebben kunnen laten horen en hun mening met ons hebben gedeeld over de diverse onderwerpen. Hieronder een verslag op hoofdlijnen.

Thema mantelzorg.

 • Mensen vragen niet graag hulp terwijl veel mensen bereid zijn om te helpen.
 • Vaak wordt er niet bij nagedacht en vergeet men mensen in de directe omgeving te vragen.
 • Hulp vragen is moeilijker dan we denken.
 • In de toekomst zou je ook kunnen kijken dat je bij de inrichting van wijken rekening houdt met een gezonde spreiding van ouderen, hulpbehoevenden en jongeren zodat er een gezonde mix ontstaat die ertoe zou kunnen leiden dat mensen eerder en makkelijker elkaar zouden kunnen helpen.
 • We zullen moeten leren dat niet alles als vanzelfsprekend moet worden gezien. De tijd dat alles werd geregeld is voorbij. Morele verplichting of niet er is een tekort aan mantelzorgers. Mensen willen vriendinnen en familie niet belasten.
 • Veel mensen vinden mantelzorg geen vanzelfsprekendheid.

Thema dementie.

 • De wet zorg en dwang is eigenlijk een verkeerde benaming. Het moet gaan over de vrije wil van mensen (vrijheid).
 • Veiligheid en vrijheid moeten hand in hand kunnen gaan. Gesloten afdelingen kennen vaak al een grote mate van vrijheid. De domotica kan hierbij aanzienlijk helpen.
 • De huisarts voor het netwerk om hulp bij dementie te organiseren is een noodzakelijke schakel.
 • Zorg op maat (vaste structuur) is erg belangrijk voor mensen met dementie.
 • De film van Teun Toebes, Human Forever komt ter sprake. De mens staat centraal, je bent en blijft mens. Binnen de netwerkhulp bij dementie probeert men hoe langer hoe vaker te werken volgens het principe dat de cliënt geprikkeld moet worden. Dit gebeurt ook bij Land van Horne en Huize Molenveld.

Thema Wonen.

 • Het water staat aan de lippen Er zijn wachtlijsten (te weinig zorgwoningen, te weinig mensen werkzaam in de zorg en er komt niets bij). Ontmoeten is heel belangrijk (alle 3 de thema’s). Bij ontmoeten is er minder zorg nodig. Geclusterd wonen biedt heel veel mogelijkheden. Vooral kleinschalig. Mensen moeten zich vooral thuis voelen.
 • De verschillen tussen Volledig Pakket Thuis en 24 uurs zorg (altijd zorgverlener aanwezig) worden uitgelegd.
 • Er zijn een aantal vragen over waar kan ik terecht als ik problemen heb. De uitleg van de professionals laat duidelijk zien dat er veel hulp is (wellicht te veel). Er zijn tal van instrumenten: vraagwijzer, respijtwijzer, ouderenverenigingen, hulp bij dementie, punt welzijn enz. Het blijkt dat er behoefte is aan een duidelijk overzicht waar men voor wat terecht kan. Toch blijft er een probleem bestaan van door de bomen het bos niet meer zien. Of zou er één loket moeten komen waar mensen met alle vragen terecht kunnen. Het is net duidelijk of de vraagwijzer aan die behoefte kan voldoen.
 • De komende 10 jaar zijn er heel wat knelpunten, wat zijn de oplossingen om die knelpunten te lijf te gaan?
 • Hoe gaan we om met de toename van de ziekte Parkinson?
 • Oplossingen zijn moeilijk aan te dragen. Wel is het mogelijk dat bij de inrichting van woonwijken meer rekening wordt gehouden met de demografische ontwikkeling. Door bijvoorbeeld in de woningbouwplannen op te nemen dat er hofjes woningen moeten worden gerealiseerd en dat er geclusterde, kleinschalige woonvormen komen maak je al een stap in de goede richting.
 • Multi-Functionele-Accommodaties (MFA’s) of wijkaccommodaties waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zijn echt noodzakelijk. (De raad heeft een motie aangenomen waarin staat dat ieder wijk en dorp een accommodatie moet hebben).
 • Er is maar een partij, het Zorgkantoor, waar zorginstellingen mee moeten onderhandelen (Monopolie positie). Dit komt de zorg niet ten goede. Dat zou moeten veranderen. Maar is lokaal niet te veranderen is iets dat in Den Haag zou moeten gebeuren.
 • We zitten gevangen in de systeemwereld. We zien allemaal de afgrond, we moeten naar een andere wereld. De mensen moeten weer centraal staan. Dit vraagt om “ANDERS DENKEN ANDERS DOEN”.

Conclusie:
Een zeer interessante avond waar de aanwezigen hun stem hebben kunnen laten horen en hun mening met ons hebben gedeeld.

 

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.