Iedereen moet “een graadje lager” maar hoeveel energie bespaart de gemeente zelf?

Actueel

Via de media roept de overheid inwoners op om de verwarming een graadje lager te zetten en om maximaal 5 minuten te douchen: energie besparen is het devies! Dat heeft effect want het NOS-journaal meldt gisteren dat in Nederland in 2022 met name door huishoudens en industrie 25% is bespaard op het gasverbruik.

Ook de gemeente Weert stimuleert inwoners om bewuster met energie om te gaan en om energiezuiniger te worden. Men doet dit o.a. via het initiatief Warm Wonen in Weert wat aansluit bij de gemeentelijke ambitie om te verduurzamen en in 2040 energieneutraal te zijn.

Raadslid Peter Weekers van DUS Weert vraagt zich af hoeveel energie de gemeente de afgelopen 2 jaar zelf al heeft bespaard en stelt de volgende vragen aan het College van B&W:

VRAGEN:

  1. Kunt u een overzicht verstrekken van het gasverbruik (m3) en elektraverbruik (kWh) van alle gemeentelijke accommodaties over de jaren 2021 en 2022? Daarbij o.a. denkende aan Gemeentehuis, Zwembad, Museum W, Sporthallen, etc.
  2. Kunt u aangeven welke door de gemeente uitgezette acties, zoals bv. de Warm Wonen Weert Winkel of andere initiatieven, hebben geleid tot effectieve energiebesparingen en hoeveel besparing dit in 2021 en 2022 heeft opgeleverd
  3. Kan het college aangeven welke concrete acties nog zullen volgen om te komen tot de energieneutraliteit van Weert in 2040 zoals beschreven in de Weerter Routekaart Energietransitie zoals door de gemeenteraad bepaald?

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.