Grote belangstelling voor avond over toekomst Weerter binnenstad

Actueel

In een volle theaterzaal met ruim 130 aanwezigen gaan ondernemers, bewoners, raadsleden en andere geïnteresseerden met elkaar in discussie over hoe men denkt over de toekomst van de Weerter binnenstad.

Uit de presentaties van Dolf Geleijns (Saelmans Makelaardij) en René Witte (HEMA) komen o.a. de volgende punten naar voren:

  • Durf te transformeren naar wonen; wonen in het groen. Samenwerking tussen vastgoedeigenaren en de gemeente.
  • Weert als mooie woonstad waar wonen, werken en winkelen met elkaar verweven zijn waarbij een goede mix moet worden gevonden.
  • Inzetten op profileren van het station en de Stationsstraat als aanloopstraat naar het centrum.
  • Weertenaren zijn erg negatief over de eigen stad, terwijl men juist best trotser op de eigen stad mag zijn.
  • BIZ-ondernemer, BIZ-vastgoed en centrummanagement moeten proberen samen iet goeds neer te zetten waarbij samenwerking tussen diverse organisaties/stakeholders een must is.
  • Heroverweeg het betaald parkeren door bv. eerste 2 uur gratis, blauwe zones, e.a. mogelijkheden.

Na de pauze worden de vier uitdagende stellingen besproken met als doel een levendige discussie te voeren om vooral de mening van de aanwezigen te horen. Tijdens de discussie worden tal van ideeën geopperd zoals: meer aankleding van de binnenstad, (deels) gratis parkeren, meer betaalbare woningen (voor jongeren), ruimtes voor startende jonge ondernemers, eenrichtingverkeer op de singels, Nieuwe Markt inrichten voor evenementen, fietsen mogelijk maken op promenades en vooral veel meer aandacht voor groenonderhoud.

Bij dit alles wordt er natuurlijk ook stilgestaan bij de rol van de gemeente voor de toekomst van de Weerter binnenstad. Afsluitend geven de vier organiserende politieke partijen DUS Weert, CDA, PvdA en GroenLinks een kort commentaar op hetgeen ter discussie kwam.

Berichtgeving over deze themabijeenkomst is ook te lezen bij Weert-de-Gekste, WeertFM en De Limburger.

Bekijk ook de videobeelden van de berichtgeving door het WeertFM-journaal.

Een foto impressie:

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.