Gemeenteraad draagt College van B&W op om inwoners maximaal te gaan helpen

Actueel

Zorg voor maximale hulp aan inwoners van de gemeente Weert die door de energiecrisis in de problemen komen, dat is de boodschap van de gemeenteraad aan het college van B&W. Die hulp moet er niet alleen zijn voor mensen op bijstandsniveau maar voor alle inwoners die door de hoge energieprijzen in de schulden komen.

Een gezamenlijk door DUS Weert, PvdA, Weert Lokaal, GroenLinks en D66 ingediende motie werd met instemming van alle raadsleden aangenomen en draagt het college van B&W op om:

  • De inwoners die dreigen buiten de schuldhulpdienstverlening te vallen door het maken van nieuwe schulden, binnen haar bevoegdheid, te helpen en ondersteunen;
  • Inwoners die (niet verwijtbaar) dreigen in schulden te raken door een hogere energierekening, te helpen en ondersteunen door het breder inzetten van bestaande instrumenten;
  • Dit zo snel mogelijk maar tenminste nog dit jaar al in werking te laten treden gezien de urgentie van dit probleem;
  • Na te gaan welke mogelijkheden de bijzondere bijstand voor aanvullende hulp biedt en of aanpassing van het huidige armoedebeleid noodzakelijk is;
  • Met de eveneens betrokken instanties zoals Punt Welzijn in overleg te treden over een mogelijke gezamenlijke aanpak;
  • Te zorgen voor een heldere communicatie over waar inwoners terecht kunnen met een hulpvraag voor hun financiële problemen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.