Gebiedsvisie Horne Kwartier

Actueel

In de raadsvergadering van 14 december j.l. word de Gebiedsvisie Horne Kwartier behandeld; een voor Weert uniek project. Het gaat hier om een nieuwe grootschalige ontwikkeling rond de Kazerne en de Lichtenberg.

Een private partij heeft enkele jaren geleden het hele complex gekocht en wil de komende 25 jaar het Horne Kwartier ontwikkelen tot een woongebied waar ook plaats is voor zorg en cultuur. Dit alles in een groene omgeving als overgang tussen stad en buitengebied. Een visie met een looptijd van 25 jaar is te vergelijken met de weersverwachting voor de komende veertien dagen.

De eerste drie dagen zijn redelijk voorspelbaar maar daarna wordt het allemaal onzeker. Dat geldt ook voor de voorliggende visie. Hoge ambities en veel plannen maar onduidelijk of het allemaal financieel is rond te krijgen. Al vele uren zijn er door de raad vergaderd over dit onderwerp. De raad is positief over het voorstel en ziet vooral kansen. Voor DUS Weert blijft 30% sociale woningbouw en restauratie van de monumentale gebouwen en De Lichtenberg een must!

Wanneer de ‘rol’ van de raad aan de orde komt bij de nog nader vast te stellen overeenkomsten en bestemmingsplannen dreigt er een kink in de kabel te komen. De raad wil de komende 25 jaar namelijk nauw betrokken blijven bij de besluitvorming. Hoe dat dan moet daarover lopen de meningen uiteen. Na een nadere uitleg door de wethouder gaat de raad akkoord met het raadsvoorstel.

Wordt vervolgd …

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait.