Welkom bij ons actieprogramma.

DUS Weert doet het anders!!

DUS wat kunt U van DUS Weert verwachten…

Met trots presenteren wij het actie programma van DUS Weert
voor de komende gemeenteraadsperiode van 2018 – 2022.

Actie programma

Bestuur & Dienstverlening

Openbare Orde & Veiligheid

Economie Algemeen

Economie Binnenstad

Onderwijs

Arbeidsmarkt & Participatie

Zorg & Maatschappelijke ondersteuning

Ruimtelijke Ordening & Huisvesting

Mobiliteit & Infrastructuur

Duurzaamheid

Cultuur, Sport en Recreatie

Financiën

Overige ambities

Kernwaarden van DUS Weert

DUS Weert:

Een nieuwe lente, een nieuw begin.

Nieuwe koers

De samenleving verandert in snel tempo. Een veranderende samenleving vraagt om een nieuwe koers. Om andere oplossingen. Niet alleen op nationaal niveau. Ook lokaal. Dat betekent anders denken, anders doen. Denken en doen is meer dan het vaststellen van visies en het formuleren van ambities. Denken en doen vereis t, ook in de uitvoering van beleid, een actieve houding van het openbaar bestuur. Vandaar dat DUS Weert heeft gekozen voor een Actieprogramma.

Meer welzijn

Hoe maken we van meer welvaart meer welzijn? Hoe vormen we het korte termijn denken op economisch gebied om in een duurzame en sociale samenleving? Belangrijke vragen die de komende jaren om een antwoord vragen. Dit actieprogramma is daarom niet alleen een koersbepaler voor de korte termijn. Het actieprogramma geeft ook de hoofdlijnen aan waarlangs DUS Weert in de toekomst, op lokaal niveau, vorm wil geven aan de uitdagingen die ons te wachten staan.

Evenwichtige ontwikkeling

DUS Weert streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van Weert op economisch, sociaal en maatschappelijk gebied door middel van samenwerking. De Mens staat voor DUS Weert centraal. Mensgericht denken en handelen is daarbij leidend.

Levend document

Dit actieprogramma is ook een levend document. Van een beweging als DUS Weert, die midden in de samenleving staat, mag worden verwacht dat ze inspeelt op veranderingen in die samenleving. Vandaar dat dit actieprogramma wordt geactualiseerd als de ontwikkelingen daarom vragen.

Wij danken u voor uw steun.
Namens DUS Weert:

Hans Marechal, Conny Beenders,
Voorzitter DUS Weert. Fractievoorzitter

Onze Mensen

De mensen van DUS Weert:

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert.
De naam DUS staat voor:
De Ultieme Samenwerking.

In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk
om altijd te zoeken naar samenwerking:

  • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
  • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
  • Samenwerking tussen de burgers onderling
  • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.