Welkom bij ons actieprogramma.

DUS Weert doet het SAMEN

DUS wat kunt U van DUS Weert verwachten…

Met trots presenteren wij het actie programma van DUS Weert
voor de komende gemeenteraadsperiode van 2022 – 2026.

Actie programma

Bestuur & Dienstverlening

Openbare Orde & Veiligheid

Economische Ontwikkeling

Onderwijs

Zorg & Maatschappelijke ondersteuning

Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting

Duurzaamheid, Energietransitie en Biodiversiteit

Mobiliteit & Infrastructuur

Cultuur, Sport en Recreatie

Overige Ambities en Aandachtspunten

Financiën en Gemeentelijke Begroting

Kernwaarden van DUS Weert

DUS Weert:

De inwoners staan steeds centraal.

Nieuwe koers

DUS Weert deed in 2018 als nieuwe onafhankelijke lokale politieke beweging voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde maar liefst 3 zetels. DUS Weert is uitgegroeid tot een partij waarin inwoners van Weert zich herkennen en die op een actieve wijze en betrokkenheid richting wil geven aan het besturen van de stad.

DUS Weert groeit

We zullen daarom de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met 26 kandidaten op de kieslijst aangrijpen om onze ambities waar te maken. We zijn bereid om samen met andere partijen een nieuwe koers voor Weert bestuurlijk mogelijk te maken. We hebben de juiste mensen daarvoor. De lijst is gevuld met kandidaten die vol in de Weerter gemeenschap staan. Een typisch kenmerk van DUS Weert leden. De lijst is een mengeling van nieuwe gezichten en oude bekenden waarbij het enthousiasme van jonge leden samengaat met de kennis en ervaring van ouderen. De nieuwelingen zijn zich al een tijdje aan het voorbereiden op een mogelijk raadlidmaatschap door actief deel te nemen aan de steunfractievergaderingen.

Vernieuwd Actieprogramma

DUS Weert kent een actieprogramma, inhoudelijk opgesteld door vele gesprekken met deskundigen, verenigingen en stichtingen, maar ook met kritische en betrokken burgers van Weert. Het actieprogramma is door onze ledenvergadering vervolgens vastgesteld. DUS Weert wil de komende jaren besturen op basis van samenwerking met inwoners, instellingen, bedrijven en andere raadfracties. DUS Weert wil daarnaast opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en vernieuwing en verandering stimuleren ten dienste van de Weerternaren. Naast het stimuleren en ondersteunen van een sterke economie wil DUS Weert ook zorgdragen voor een veilige en sociale gemeente waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

Levend document

Ook dit actieprogramma is weer een levend document. Van een beweging als DUS Weert, die midden in de samenleving staat, mag worden verwacht dat ze inspeelt op veranderingen in die samenleving. Vandaar dat dit actieprogramma wordt geactualiseerd als de ontwikkelingen daarom vragen.

Wij danken u voor uw steun.
Namens DUS Weert:

Hans Marechal, Conny Beenders,
Voorzitter DUS Weert. Fractievoorzitter

Onze Mensen

De mensen van DUS Weert:

DUS Weert is een onafhankelijke politieke beweging in Weert.
De naam DUS staat voor:
De Ultieme Samenwerking.

In de dynamische tijd waarin we leven is het noodzakelijk
om altijd te zoeken naar samenwerking:

  • Samenwerking tussen de burgers en de politiek
  • Samenwerking tussen de burgers en de lokale overheid
  • Samenwerking tussen de burgers onderling
  • Samenwerking tussen bedrijven, organisaties, verenigingen, belangengroepen enz.