Skip to main content

Aanpassingen Stationsplein

By 25 februari 2017september 29th, 2019Actueel Nieuws

Door Conny Beenders

Bij dit raadsvoorstel is voor DUS Weert de vraag of de voorgestelde veranderingen de gewenste verbeteringen opleveren?

DUS Weert is er stellig van overtuigd dat 4 extra Kiss&Ride plekken en alle andere voorgestelde wijzigingen niet tot DE OPLOSSING leiden.

Het plein is ingericht als SHARED SPACE, anders gezegd: alle weggebruikers delen samen het plein. Bij Shared Space horen geen borden en eigenlijk ook geen verkeerslichten. Maar DUS Weert kan met het voorgestelde verkeerslicht in de Stationsstraat en op het plein wel instemmen.

In plaats van de voorgestelde dure plantenbakken zijn wij voor paaltjes. Het antwoord van wethouder Van den Heuvel dat die net zo duur zijn als de plantenbakken trekken wij in twijfel. Bij paaltjes heb je geen onderhoud. Wij stellen voor piramides met eenjarige planten te plaatsen. En daarbij leuke bankjes te plaatsen die ontworpen kunnen worden door scholen en de Risse. Dit alles kan het plein een bijzondere uitstraling geven.

Overigens, waarom worden hier wel plantenbakken voorgesteld en voor de nabijgelegen Dries geen enkel plantenbakje? Dat vinden wij niet zoals het hoort.

Om eerlijk te zijn missen wij een heel duidelijke visie voor het Stationsplein:

Of het is shared space of het is een gewoon plein! Niet van allebei een beetje want dat vergroot echt de onduidelijkheid voor de verkeersdeelnemers.

De allerbeste oplossing is een nieuwe visie en daarmee teruggaan naar de tekentafel!

Wat ons ook echt heeft verbaasd is dat de provinciale subsidie voor stedelijke vernieuwing (daar schijnt heel veel geld te zijn) in de schorsing door wethouder van Eersel wordt opgevoerd om het bedrag voor de plantenbakken te rechtvaardigen. Dus: voor iedere euro die je afhaalt van de plantenbak krijgt de gemeente minder provinciale subsidie uitgekeerd.

Waarom krijgt de raad geen plan voorgelegd waarin alle zaken die eventueel betaald kunnen worden uit provinciale subsidie worden opgesomd.

Waar gaat het nog over: over subsidie, over inhoud of over macht?

Bij dit voorstel was van te voren al bekend dat de coalitiepartijen voor het voorstel waren. De coalitie is een absolute meerderheid. De vraag is dan welke invloed de minderheid dan nog kan hebben? In heel veel gevallen zeer weinig. Terwijl bij de minderheid de inhoud leidend is en bij de coalitie zijn de afspraken uit het coalitieprogramma leidend of het ‘elkaar de hand boven het hoofd houden’.