Skip to main content

Bestuurlijke vernieuwing en verbinding

By 26 april 2018september 29th, 2019Actueel Nieuws

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft DUS Weert middels haar verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt hoe zij de komende vier jaar graag de gemeente Weert bestuurd wil zien. Luisteren naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert en het richten op vernieuwing en verandering van onderop. Dit alles met een raadsprogramma waarbij wordt samengewerkt met en door alle partijen in de gemeenteraad. DUS Weert denkt dat dit de weg is om ook daadwerkelijk bestuurlijke vernieuwing te kunnen realiseren.

Zie de brief aan de Formateur: De heer drs. G.J.W. Gabriëls (formateur)

De heer drs. G.J.W. Gabriëls (formateur)
Postbus 950
6000 AZ Weert
Geachte heer Gabriëls,
Weert, 26 april 2018

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heeft DUS Weert middels haar verkiezingsprogramma duidelijk gemaakt hoe zij de komende vier jaar graag de gemeente Weert bestuurd wil zien. Luisteren naar de ideeën die leven bij de mensen in Weert en het richten op vernieuwing en verandering van onderop. Dit alles met een raadsprogramma waarbij wordt samengewerkt met en door alle partijen in de gemeenteraad. DUS Weert denkt dat dit de weg is om ook daadwerkelijk bestuurlijke vernieuwing te kunnen realiseren.

Tijdens de raadsbijeenkomst op 19 april jl. heeft de informateur het advies uitgebracht om te komen tot een beoogde brede coalitie. Ook is uitgesproken dat het verkiezingsprogramma van Weert Lokaal leidend zal zijn om te komen tot een programma. Dit met medewerking van in eerste instantie alléén maar de fracties van Weert Lokaal, VVD, SP en CDA. Zowel de informateur als de fractievoorzitter van Weert Lokaal laat weten dat de overige fracties in een latere fase alsnog zouden kunnen aanschuiven.

Het pas in een latere fase laten ‘meedoen’ van de overige partijen past niet in onze visie op bestuurlijke vernieuwing en verbinding. Want bij de totstandkoming van een raadsprogramma doen immers alle fracties van meet af aan mee! Pas daarna volgt de samenstelling van een college!
De volgorde die de informateur nu gekozen heeft staat daar haaks op; het advies is immers een college te vormen bestaande uit Weert Lokaal, VVD en SP aangevuld met het CDA en bovendien kiest men ook nog voor een vijfde wethouder. Dit advies werd door Weert Lokaal volledig omarmd.

De zienswijze van de informateur en fractievoorzitter van Weert Lokaal m.b.t. het ‘zogenaamde’ raadsprogramma en het op voorhand al uitspreken van een beoogde coalitie strookt niet met de visie van DUS Weert over de totstandkoming van een ‘echt’ raadsprogramma, bestuurlijke vernieuwing en samenwerking. DUS Weert zal daarom vooralsnog niet meeschrijven aan ‘een programma’, tenzij de uitgangspunten daartoe worden aangepast.

Wij wensen u wijsheid en succes in uw rol als formateur.
Met vriendelijke groet,
Hans Marechal Conny Beenders-van Dooren
Voorzitter DUS Weert Fractievoorzitter DUS Weert

CC: – College van B&W
– Leden van de gemeenteraad
– Dagblad de Limburger, Weert de Gekste, Weert Actueel, Nederweert24